కార్తీక పౌర్ణమి విశేషము

కార్తీక పౌర్ణమి శ్రీ మహా విష్ణుమూర్తి , మహా శివునకు కు అత్యంత ప్రీతికరమైన మాసము. ఈరోజు దీపారాధనకు విశేష ప్రాముఖ్యముంది. విష్ణు ఆలయాల్లో గోపురం మీద, ధ్వజస్తంభం ఎదుట, 
తులసికోట దగ్గర, దేవుడి సన్నిధిలోనూ ప్రమిదల్లో, ఉసిరికాయలమీద,బియ్యం పిండితో చేసిన ప్రమీదలలో దీపాలు వెలిగించాలి. 
శివాలయాల్లో ధ్వజస్తంభం దగ్గర అఖండదీపాన్ని,అరటి దొన్నెల్లో దీపాలు వెలిగించి చెరువులలో,నదులలో మొదలగు జల వనరుల్లో విడిచి పెట్టాలి.
ఇలాచేయడం పుణ్యప్రదము,అష్టశ్వర్యాలు కలుగుతాయి.
నదీ , సముద్ర , చెరువు లలో స్నానము ఆచరించాలి,తరువాత 
దైవ దర్శనం , దీపారాధన , దీపదానం , సాలగ్రామ దానం , దీపోత్సవ నిర్వహణ ఈ రోజు విశేష శుభ ఫలితాలను అనుగ్రహిస్తాయి అని కార్తీక పురాణంలో పేర్కొనబడినది. 
కేదారేశ్వర వ్రతం హిందువులు ఆచరించే ఉత్కృష్టమైన వ్రతము కార్తీక పౌర్ణమి రోజున చేసుకోవాలి 

కార్తీక మాసములో చంద్రుడు కృత్తిక నక్షత్రంతో కలిసిన పౌర్ణమి వున్నరోజు కార్తీక పౌర్ణమి అవుతుంది. 

సిద్ధాంతి

సిద్ధాంతి